Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Kiedy korzystać z usług biura 

      rozmiar tekstu

W przypadku, gdy dana sprawa jest skomplikowana i wymaga indywidualnego podejścia bądź podjęcia nietypowych działań warto skorzystać z usług Biura Detektywistycznego KRUK. Pracownicy biura wykorzystają najbardziej skuteczne metody detektywistyczne dostosowane do specyfiki zlecenia.

  • Zweryfikuj podstawowe dane Partnera Biznesowego

Kiedy dane firmy budzą wątpliwości upewnij się, czy firma spełnia formalne wymogi prowadzenia działalności gospodarczej. Detektywi przygotują raport zawierający dane teleadresowe oficjalne i faktyczne, ujawnią niezgodności numerów NIP i Regon oraz brak aktualizacji EDG czy KRS. Uzyskają informacje o rozpoczęciu postępowania upadłościowego, o wykreśleniu z rejestrów GUS oraz o posiadaniu niespłaconych wierzytelności. Raport przygotowany przez Biuro Detektywistyczne KRUK jest najlepszym sposobem pozwalającym na ustalenie podstawowych danych o firmie, dotyczących rodzaju i charakteru prowadzonej działalności. Takie informacje ujawnią ryzyko w ewentualnych kontaktach z badaną firmą lub jego brak.

  • Poznaj swojego Partnera biznesowego i minimalizuj ryzyko

Aby uchronić się przed ryzykiem nawiązania współpracy z nierzetelnym partnerem warto najpierw dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Detektywi na specjalne zlecenie zbiorą informacje na temat firmy m. in. ustalą faktyczny przedmiot działalności, historię działalności oraz zachowania płatnicze. Dodatkowo wskażą sposób prowadzenia relacji z kontrahentami oraz faktyczne przyczyny ewentualnych opóźnień w płatnościach. Zebrane informacje pokażą kompletny obraz firmy i osób ją prowadzących. Wszystkie te działania mają na celu zabezpieczenie firmy przed nieuczciwymi partnerami. Pozwoli to na wyeliminowanie ze współpracy firm niewypłacalnych lub podejrzanych o prowadzenie działań mających na celu wyłudzenie towaru lub usługi. Wiedza na temat specyfiki firmy, wcześniejszych transakcji i jej aktualnej kondycji finansowej na pewno zwiększy bezpieczeństwo współpracy zarówno z obecnymi, jak i potencjalnymi kontrahentami.

  • Ustal stan majątku dłużnika

W sytuacji, gdy Partner biznesowy znacznie opóźnia się z należną płatnością detektywi ustalą przyczynę oraz podejmą działania w celu przywrócenia płynności finansowej firmy. Ustalenie stanu majątkowego nierzetelnego partnera pozwoli na wskazanie możliwości i sposoby dochodzenia roszczenia. Przy wierzytelnościach po bezskutecznej egzekucji komorniczej detektywi zweryfikują przyczyny nieefektywnych działań komornika oraz ustalą składniki majątku możliwe do zajęcia w przypadku powtórnej egzekucji.

  • Odzyskaj swoją należność

Przed rozpoczęciem czynności windykacyjnych pracownicy biura określą sposób działania, czas trwania oraz przewidywaną skuteczność. Detektywi przygotują materiały niezbędne do przeprowadzenia skutecznej egzekucji komorniczej. Na podstawie sprawdzenia możliwości finansowych osoby zadłużonej przedstawią wierzycielowi realne i możliwe do zrealizowania warunki spłaty zadłużenia.

KRUK S.A. 2008 Wszelkie Prawa Zastrzeżone