Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Dla ubezpieczycieli 

      rozmiar tekstu

Najskuteczniejsze działania możemy prowadzić na podstawie pełnomocnictwa na zasadzie prawa ubezpieczeniowego. Możemy wówczas mieć wgląd do akt policyjnych lub sądowych. 

W swojej pracy korzystamy z doświadczenia wyniesionego z działań prowadzonych w wielu sprawach.

Wspiera nas zespół radców prawnych oraz pracownicy na terenie całego kraju. Dzięki temu działamy skutecznie i terminowo. Mamy możliwość przesyłania danych drogą elektroniczną lub bezpośredniego połączenia z bazą Partnera biznesowego.

 

  • Czynności pomocnicze

Czynności te mogą polegać np. na dokonaniu fotokopii akt w sądzie, prokuraturze, policji, ustaleniu adresu korespondencyjnego poszkodowanego lub uczestnika zdarzenia, oględzinach miejsca zdarzenia i innych czynnościach podejmowanych na terenie kraju niezbędnych do procesu likwidacji szkody. Wszelkie kontakty z urzędami lub osobami przeprowadzamy dbając o wizerunek Partnera biznesowego.

  • Postępowania wyjaśniające

Kompleksowe działania, których celem jest ustalenie faktycznych okoliczności szkody. Obejmują one np. oględziny miejsca zdarzenia, wywiady z uczestnikami, sprawdzenie akt policyjnych lub innych, ustalenie szkodowości pojazdów (przy szkodach komunikacyjnych) i inne czynności niezbędne do likwidacji szkody. Zwykle działania są prowadzone we współpracy z likwidatorem tak, by w efekcie mógł on podjąć decyzję o sposobie likwidacji szkody. Postępowania te dedykowane są typowym szkodom komunikacyjnym i majątkowym.

  • Dochodzenia ubezpieczeniowe

Działania polegają na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego oraz szczegółowego wywiadu w celu uzyskania informacji ważnych dla ustalenia przebiegu szkody. Szczegółowy wywiad o poszkodowanych podmiotach pozwala na ustalenie okoliczności powstania szkody. Przy zdarzeniach budzących wątpliwości pozwala to na podjęcie stosownych działań prawnych.

Dochodzenia są prowadzone w celu uzyskania informacji służących do składania wniosków dowodowych w procesach karnych lub uzyskania danych pozwalających złożyć zażalenia na działania organów ścigania.

KRUK S.A. 2008 Wszelkie Prawa Zastrzeżone