Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Dla firm 

      rozmiar tekstu

Od wielu lat pracujemy na zaufanie naszych Partnerów biznesowych. Należą do nich zarówno duże korporacje z branży paliwowej, telekomunikacyjnej, spożywczej, transportowej, jak też małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zawsze, podejmując się przeprowadzenia działań, staramy się zapoznać ze szczegółami sprawy tak, by działać jak najskuteczniej. Prowadzimy działania w zakresie sprawdzeń wiarygodności i sytuacji finansowej kontrahentów, ustaleń majątkowych z osobami zadłużonymi, przesłanki ustalenia, czy zostało popełnione przestępstwo.

Oferujemy usługi kompleksowe, ale także uzupełniające działania podejmowane przez Partnera biznesowego (np. możemy działać przy konieczności przekroczenia ubezpieczonego limitu lub niezwłocznie po braku płatności).

Usługi „Poznaj swojego Partnera biznesowego”

  • Raporty o podmiotach

Polegają na sprawdzeniu wszelkich dostępnych danych o podmiocie m.in. w takich źródłach jak: GUS, EDG, KRS, źródła internetowe itp. Podjęte działania mogą obejmować również weryfikację numerów telefonów czy sprawdzenie istnienia zadłużeń. Nasz raport oprócz typowych ustaleń, jakie można otrzymać z wywiadowniach gospodarczych zawiera także analizę dotyczącą sytuacji podmiotu, ewentualnych zagrożeń we współpracy z nim. Zlecenie może zostać zrealizowane już po 24 godzinach.  

  • Raporty terenowe o podmiotach lub osobach

Polegają na sprawdzeniu wszelkich danych adresowych podmiotu, ustaleniu opinii o podmiocie, sposobu prowadzenia działalności, sporządzeniu dokumentacji fotograficznej. Uzyskane dane są dokładnie analizowane i pozwalają na ustalenie wiarygodności lub zagrożeń ze strony badanego podmiotu. Nasi Partnerzy biznesowi na podstawie tych danych mogą uniknąć zawarcia umowy z niewiarygodnym podmiotem.

W ramach raportów terenowych oferujemy rozbudowane wersje mogące zawierać wywiad z reprezentantami badanego podmiotu, ustalenie i sprawdzenie ksiąg wieczystych nieruchomości, powiązania gospodarcze i inne. Działania wykonujemy w trybie jawnym bądź niejawnym dla badanego podmiotu. Każde działanie może obejmować ustalenie wskazanych przez zleceniodawcę dodatkowych informacji. 

Usługi „Wsparcie windykacji”

  • Raporty windykacyjne o podmiotach lub osobach

Podejmujemy kontakt z badanym podmiotem, oceniamy jego sytuację, przyczynę braku spłaty, weryfikujemy możliwości płatnicze, możliwości potencjalną skuteczność windykacji polubownej, komorniczej lub brak możliwości odzyskania należności, uzyskujemy pisemne oświadczenia od badanych podmiotów.

Raport może zawierać dokumentację fotograficzną, sprawdzenie stanu zabezpieczenia kredytu – ruchomości bądź nieruchomości, ustalenie nr KW i inne dane. Raport może odpowiadać również na inne pytania zadane przez Partnera biznesowego.

  • Wywiady o podmiotach lub osobach

Odpowiadają na konkretne pytania stawiane przez Partnera biznesowego na temat badanego podmiotu. W ramach wywiadu przeprowadzamy drobiazgowe sprawdzenie podmiotu i jego powiązań. W zależności od rodzaju powierzonej sprawy możemy poszukiwać majątku, ustalać przesłanki wskazujące na popełnienie przestępstwa lub badać możliwość złożenia skargi pauliańskiej. Informacje ustalamy w źródłach urzędowych, a także od osób, które mogą posiadać wiedzę o zdarzeniu. Działamy w sposób uniemożliwiający identyfikację naszego Partnera biznesowego przez badany podmiot.

W toku działań możemy współpracować ze służbami prawnymi Partnera biznesowego zdobywając informacje niezbędne do prowadzonych przez nich działań prawnych. W razie potrzeby nasi detektywi mogą być świadkami w prowadzonych procesach sądowych.

  • Wywiady rozszerzone o powiązanych podmiotach

Na naszym rynku często występują podmioty działające w powiązaniu z innymi spółkami lub osobami prowadzącymi działalność gospodarczych. Przy dochodzeniu roszczeń zwykle zasadne jest ustalenie drogi przepływu majątku lub zakupionych produktów między podmiotami, ustalenie ich wzajemnych powiązań, wskazanie że prowadzą wspólne działania. Często podmioty które oficjalnie ogłaszają upadłość starają się przenieść majątek i aktywa do innej „niezależnej” firmy. Mamy ogromne doświadczenie w ustalaniu tego typu sytuacji, nasze działania pozwalają na rozszerzenia tytułów wykonawczych właśnie na inne podmioty lub osoby i skuteczne dochodzenie roszczenia.

Innym działaniem, jakie wykonujemy w ramach wywiadów rozszerzonych jest sprawdzenie majątku spółki oraz osobistego majątku jej reprezentantów.

  • Wywiady ukierunkowane

Podejmujemy się działań w sprawach natury gospodarczej ukierunkowanych na aspekty wskazane przez Partnera biznesowego.

Po zakończeniu każdego wywiadu Partner biznesowy uzyskuje raport w wersji papierowej oraz elektronicznej wraz z dokumentacją fotograficzną miejsc, dokumentów, obiektów. Wszystkie zawierają rekomendację dotyczącą dalszych działań w celu wykorzystania uzyskanych informacji.

Wywiady są prowadzone przez zaufanych i doświadczonych detektywów, których obowiązuje tajemnica zawodowa. Powierzone nam sprawy przekazywane są wyłącznie wybranym pracownikom z wieloletnim doświadczeniem.

KRUK S.A. 2008 Wszelkie Prawa Zastrzeżone