Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Cennik i raportowanie 

      rozmiar tekstu

Biuro Detektywistyczne KRUK oferuje swoim Partnerowm biznesowym usługę "szytą na miarę", której kształt i zakres usługi dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Partnera biznesowego. To Zleceniodawca akceptuje rodzaj i zakres czynności proponowanych w jego sprawie przez  specjalistów z Biura Detektywistycznego KRUK.

Cena usługi ustalana jest indywidualnie i kształtuje się w zależności od podejmowanego zakresu działań detektywistycznych, terminu realizacji zlecenia, konieczności zaangażowania większej liczby pracowników na terenie całego kraju, ilości dołączanych odpisów, zdjęć itp.

Raport końcowy przygotowywany jest w wersji elektronicznej i papierowej. Kształt raportu uzależniony jest od rodzaju wykonywanej usługi oraz zakresu podejmowanych czynności. Raport zawiera ustalone w toku postępowania informacje oraz rekomendacje. Może również zawierać załączniki w postaci wykonanej dokumentacji fotograficznej a także inne materiały dowodowe.

KRUK gwarantuje prowadzenie działań detektywistycznych na najwyższym poziomie, zawsze zgodnie z prawem oraz przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

KRUK S.A. 2008 Wszelkie Prawa Zastrzeżone