Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Dla banków 

      rozmiar tekstu

Oferujemy sprawdzone usługi dopasowane do potrzeb Partnerów biznesowych z sektora bankowego. Gwarantujemy zachowanie najwyższej jakości, utrzymanie poufności powierzonych danych i przestrzeganie najwyższych standardów etycznych. Mamy możliwość przesyłania danych drogą elektroniczną lub bezpośredniego połączenia z bazą Partnera biznesowego. Możemy wykonywać działania w reżimie ustawy o usługach detektywistycznych lub działać jako windykator. Od wielu lat z powodzeniem pracujemy z bankami. Możemy pochwalić się znaczącymi osiągnięciami w działaniach, których celem jest ustalenie danych dotyczących osób zadłużonych.

  • Raporty o podmiotach

Polegają na sprawdzeniu wszelkich dostępnych danych podmiotu miedzy innymi w takich źródłach, jak GUS, EDG, KRS, źródła internetowe. Podjęte działania mogą obejmować również weryfikację numerów telefonów czy sprawdzenie istnienia zadłużeń. Zlecenie może zostać zrealizowane już po 24 godzinach.

  • Raporty terenowe o podmiotach lub osobach

Polegają na sprawdzeniu wszelkich danych adresowych podmiotu lub osoby, ustaleniu opinii o podmiocie, sposobu prowadzenia faktycznej działalności, sporządzeniu dokumentacji fotograficznej.

Działania wykonujemy w trybie jawnym bądź niejawnym dla badanego podmiotu lub osoby. Zlecenie może zostać zrealizowane już po 48 godzinach. Uzyskane dane są dokładnie analizowane i pozwalają na ustalenie wiarygodności lub zagrożeń ze strony badanego podmiotu.  Nasi Partnerzy biznesowi na podstawie tych danych mogą uniknąć zawarcia umowy z niewiarygodnym partnerem.

  • Raporty windykacyjne o podmiotach lub osobach

Polegają na nawiązaniu kontaktu z podmiotem lub osobą i ocenie sytuacji. W trakcie działań ustalamy przyczynę braku spłaty, weryfikujemy możliwości płatnicze, realne możliwości odzyskania długu w procesie windykacji polubownej, komorniczej lub brak takich możliwości, przyjmujemy pisemne oświadczenia od Partnerów biznesowych np. wnioski o restrukturyzację lub inne.
 
Raport może zawierać dokumentację fotograficzną, sprawdzenie stanu zabezpieczenia kredytu – ruchomości bądź nieruchomości, ustalenie nr księgi wieczystej oraz odpowiedzi na inne pytania zadane przez Partnera biznesowego.

  • Wywiady o podmiotach lub osobach

Odpowiadają na konkretne pytania stawiane przez Partnera biznesowego. W ramach wywiadu szczegółowo sprawdzamy powiązania danego podmiotu lub osoby, poszukujemy innych firm, w których działają (np. mają udziały). W zależności od rodzaju powierzonej sprawy możemy poszukiwać majątku, wskazać drogi jego przepływu pomiędzy podmiotami lub osobami, ustalać przesłanki wskazujące na popełnienie przestępstwa lub poszukiwać dowodów umożliwiających złożenie skargi pauliańskiej. Informacje ustalamy w źródłach urzędowych lub u osób, które mogą mieć informacje o zdarzeniu. Działamy w sposób uniemożliwiający identyfikację naszego Partnera biznesowego lub źródła informacji przez badany podmiot.

W toku działań możemy współpracować ze służbami prawnymi Partnera biznesowego zdobywając informacje niezbędne do prowadzonych działań prawnych. W razie potrzeby nasi detektywi mogą być świadkami w prowadzonych procesach sądowych.

Po zakończeniu działań Partner biznesowy uzyskuje raport w wersji papierowej oraz elektronicznej wraz z dokumentacją fotograficzną  miejsc, dokumentów, obiektów.  Wywiady są prowadzone przez najbardziej zaufanych i doświadczonych detektywów, których obowiązuje tajemnica zawodowa. Powierzone nam sprawy przekazywane są wyłącznie wybranym pracownikom z wieloletnim doświadczeniem.

  • Poszukiwanie przedmiotów zabezpieczeń

Usługa przeznaczona dla firm leasingowych i banków. W jej ramach podejmujemy się poszukiwania samochodów osobowych, ciężarowych, sprzętu budowlanego, maszyn, linii produkcyjnych itp.

Działania mają na celu ustalenie miejsca przechowywania przedmiotów, które są zabezpieczeniem kredytu. Na wniosek Partnera biznesowego możliwe jest podjęcie dodatkowych działań:
- oceny stanu i sposobu użytkowania przedmiotu;
- sprawdzenie polis ubezpieczeniowych;
- zabezpieczenie przedmioptu do czsu odebrania go przez pracowników Partnera biznesowego;
- odbiór przedmiotu przez naszych pracowników.

KRUK S.A. 2008 Wszelkie Prawa Zastrzeżone