Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Historia 

      rozmiar tekstu

 

KRUK S.A. jest pierwszą ogólnopolską firmą zarządzającą wierzytelnościami, która wprowadziła na rynek usługi detektywistyczne. W strukturze KRUKa od 2002 roku działał (w ramach Obszaru Doradców Terenowych) Dział Wierzytelności Trudnych prowadzący wybrane, najbardziej skomplikowane sprawy windykacyjne. W lipcu 2004 roku na jego funadmentach powstało Biuro Detektywistyczne. W tym czasie było to pierwsze biuro detektywistyczne działające w ramach firmy windykacyjnej.

 

Biuro zajmowało się uzyskiwaniem informacji na potrzeby postępowań windykacyjnych, a od 2005 roku zaczęło ustalać informacje w innych sprawach gospodarczych. Jednocześnie  sukcesywnie zwiększało liczbę licencjonowanych detektywów. Z jednej strony zatrudniano osoby z zewnątrz, z drugiej licencje uzyskiwali i dołączali do zespołu najlepsi negocjatorzy i inni specjaliści z firmy.

Zakupy portfeli wierzytelności dokonywane w następnych latach przez KRUK S.A. zwiększały zapotrzebowanie na działania biura. Także Partnerzy biznesowi KRUK S.A. coraz częściej powierzali wybrane sprawy do obsługi w biurze. Obecnie pracujemy na potrzeby obszaru windykacji KRUK S.A. oraz dla Partnerów biznesowych spółki: banków, Ubezpieczycieli, dużych korporacji.

Zgodnie z wymaganiami Ustawy o usługach detektywistycznych z dn. 6 lipca 2001 ( Dz. U. z 2002r. Nr 12, poz.10 wraz z poz. zm.) Licencję detektywa posiada Prezes Zarządu Spółki, a działalność detektywistyczna jest prowadzona na podstawie wpisu nr RD-138 /2004 do Rejestru Działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonej przez MSWiA.
Dwukrotnie przechodziliśmy ustawowe kontrole MSWiA w 2004 i 2010 roku potwierdzające zgodność naszych działań z obowiązującymi przepisami.

KRUK S.A. 2008 Wszelkie Prawa Zastrzeżone