Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

KRUK S.A. 

      rozmiar tekstu

KRUK od wielu lat jest liderem branży i kluczowym graczem zarówno w obszarze windykacji na zlecenie jak i obrotu wierzytelnościami. O skali działalności i potencjale firmy najlepiej świadczy fakt, że w latach 2004-2008 KRUK przywrócił do życia gospodarczego ponad 930 mln zł dla swoich Partnerów biznesowych.

Dzięki KRUKowi rękę na pulsie należności trzymają banki, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele i inne instytucje finansowe, operatorzy telefonii komórkowej i stacjonarnej, telewizyjne platformy cyfrowe oraz telewizje kablowe. KRUK współpracuje także ze spółdzielniami mieszkaniowymi, zakładami energetycznymi, firmami dystrybucyjnymi i handlowymi (z sektora FMCG) i innymi podmiotami, których dłużnikami są klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

Odzyskując należności przywracamy je do obrotu gospodarczego, regulujemy płynność finansową przedsiębiorstw oraz pobudzamy koniunkturę rynkową. Dbając o zdrowe finanse naszych Partnerów biznesowych posługujemy się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Stawiamy na skuteczność oraz wysoką jakość procesów windykacyjnych.

KRUK S.A. 2008 Wszelkie Prawa Zastrzeżone