Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 

      rozmiar tekstu

ERIF BIG S.A. to biuro informacji gospodarczej, którego zadaniem jest gromadzenie oraz udostępnianie informacji o osobach zadłużonych, a także o konsumentach, którzy terminowo regulują zobowiązania.

Dzięki zamieszczeniu informacji w Systemie ERIF rzetelni płatnicy mają możliwość potwierdzenia swojej wiarygodności finansowej. Osobom zadłużonym natomiast utrudnia lub uniemożliwia on korzystanie z produktów bankowych, uzyskiwania kredytów, zakupów ratalnych czy zawierania umów z dostawcami usług np. telekomunikacyjnych.

Informacje o płatnościach kontrahentów może zamieszczać każdy przedsiębiorca, a o zobowiązaniach konsumentów firmy z branż wymienionych w ustawie (m.in. banki, firmy leasingowe, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele, operatorzy telekomunikacyjni, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe).

Wśród partnerów ERIF BIG S.A. znajdują się przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i instytucje finansowe oraz firmy z sektora MŚP.  ERIF prowadzi branżowe rejestry dłużników transportowych, paliwowych i drzewnych.

Więcej informacji o biurze informacji gospodarczej i jego usługach na stronie www.erif.pl

 

KRUK S.A. 2008 Wszelkie Prawa Zastrzeżone