Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Biuro Detektywistyczne 

      rozmiar tekstu

KRUK jako pierwsza w Polsce firma zarządzająca wierzytelnościami uzyskał zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie usług detektywistycznych.

Zezwolenie dla firmy KRUK zostało wydane bezterminowo i umożliwia prowadzenie działalności na terenie całego kraju.

Biuro Detektywistyczne KRUK tworzą licencjonowani detektywi - etatowi pracownicy KRUK S.A. współpracujący także z Departamentem Windykacji Bezpośredniej. Detektywi w swoich działaniach mogą korzystać z doświadczenia i zaplecza logistyczno-technologicznego firmy KRUK.

 Więcej informacji o biurze i jego usługach na stronie www.detektyw.org

KRUK S.A. 2008 Wszelkie Prawa Zastrzeżone