Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Biuro Detektywistyczne KRUK 

KRUK S.A. jest pierwszą ogólnopolską firmą zarządzającą wierzytelnościami, która wprowadziła na rynek usługi detektywistyczne.

Licencjonowani detektywi Biura Detektywistycznego KRUK mają o wiele szersze możliwości niż zwykłe wywiadownie gospodarcze. Nie tylko mogą sprawdzić stan majątkowy spółek lub osób prowadzących działalność gospodarczą, ale także ustalać składniki prywatnego majątku właścicieli, członków zarządu oraz ich rodzin. Są to często kluczowe dane, niezbędne do oceny wiarygodności finansowej, zdolności kredytowej czy też przeprowadzenia skutecznych działań windykacyjnych.

Zgodnie z wymaganiami Ustawy o usługach detektywistycznych z dn. 6 lipca 2001 ( Dz. U. z 2002r. Nr 12, poz.10 wraz z poz. zm.) Licencję detektywa posiada Prezes Zarządu Spółki, a działalność detektywistyczna jest prowadzona na podstawie wpisu nr RD-138 /2004 do Rejestru Działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonej przez MSWiA.
 
Nasze atuty to:

  • Lider branży - jesteśmy największym biurem detektywistycznym w Polsce.
  • Indywidulane podejście - każda sprawa jest prowadzona indywidualnie, a sposób działania i zakres podejmowanych czynności jest dopasowany do oczekiwań Klienta w ramach założonego budżetu.
  • Doświadczenie – działając na rynku od 2004 roku zdobyliśmy umiejętności i wiedzę pozwalającą nam na prowadzenie spraw z najwyższą starannością i gwarancją jakości.
  • Różne formy działania – w zależności od potrzeb Klientów możemy prowadzić działania w trybie Ustaw o usługach detektywistycznych, działalności ubezpieczeniowej lub swobodzie działalności gospodarczej. Dzięki temu wynik działań jest najbardziej satysfakcjonujący dla Klientów.
  • Wsparcie - KRUK S.A. zapewnia wsparcie logistyczne w całym kraju w dziedzinach prawnych, marketingowych, PR, IT. Korzystamy z najnowszej wiedzy i technologii zapewnionej przez KRUKa.
  • Standardy – zapewniamy najwyższe standardy ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa danych, normy etyczne i zasady obowiązujące w KRUK S.A. Również przygotowywane przez nas raporty opierają się o najwyższe normy pozyskiwania informacji, co zapewnia im wiarygodność niezbędną np. w postepowaniach sądowych.

KRUK S.A. 2008 Wszelkie Prawa Zastrzeżone